Suroosh Sanei یکشنبه 25 تیر 1396 06:07 ب.ظ نظرات ()
یک ستاره چگونه متولد میشود؟ از چه چیزی متولد میشود؟ این ها سوالاتی بود که زمانی ذهن منجمان را به خود درگیر کرده بود. اما امروزه سدالات دیگری بر ذهن دانشمدان نقش بسته است. در این مطلب می خواهیم ببینیم یک ستاره از چه چیزی و چگونه شکل میگیرد.

 ستاره (Star) كره ای از گازهای بسیار سوزان و پرانرژی است كه در مغز چگال(چگال نسبت به محیط اطراف) ابرهای مولكولی متولد می شود. ابرهای مولكولی محل زایش و هسته اولیه تشكیل ستارگان هستند. ستاره ها هنگامی تشكیل می شوند كه نواحی پرتراكم گاز های «میان ستاره ای» دچار رمبش گرانشی و از یك موج تكانشی متاثر شوند. فضای خالی بین ستارگان را گازهای میان ستاره ای پر كرده اند كه از هیدروژن تشكیل شده اند. ستارگان جدید در میان همین گازهای میان ستاره ای متولد می شوند.
میلیاردها سال پیش توده های عظیم ماده عالم اولیه بر اثر گرانش بسیار بالای خود در هم رمبیدند و كهكشان ها را به وجود آوردند. در درون كهكشان ها میلیون ها ستاره وجود دارد كه اندازه تعدادی از آنها ده ها بار بزرگ تر از خورشید است. بیشتر كهكشان ها در خوشه های همبسته با گرانش متشكل از ۳ تا ۳ هزار كهكشان مجتمع شده اند. 
ستارگان می توانند به صورت خوشه های كروی و خوشه های باز نیز در محیطی گردهم آیند و در آن جا رشد و نمو كنند. پیشتر گمان بر این بود كه فضای میان كهكشان ها خلاء كامل است اما امروزه دانشمندان با توجه به مشاهدات جدید رصدی به این نتیجه رسیده اند كه این فضای میا ن كهكشانی خالی نیست و اجرام بسیاری در فضای میان كهكشان ها وجود دارد. بزرگ ترین كهكشان ها دارای یك تریلیون و كوچك ترین كهكشان ها دارای ۱۰میلیون ستاره هستند. ستارگان می توانند در نزدیكی «سیاه چاله ها» نیز تشكیل شوند.
«سیاه چاله ها» كه روزگاری خود ستاره ای بودند، نقاطی هستند كه تمام انرژی موجود در اطراف را به سوی خود جذب می كنند و حتی نورهایی كه از اطراف آن نیز می گذرند، در جاذبه شدید این نقاط قرار می گیرند. سیاه چاله ها به دلیل جذب نور از خود نوری باقی نمی گذارند و بنابراین تاریك و بدون نور هستند. به همین دلیل تاكنون سیاه چاله ای با تلسكوپ رصد نشده است. اما ستارگان بسیار بزرگ می توانند در نزدیكی سیاه چاله های پرجرم به وجود آیند. ستارگانی كه جرمشان ۵۰ برابر خورشید است می توانند پیرامون سیاه چاله ها تشكیل بشوند. به طور كلی ستارگان در محیط های میان ستاره ای (Intersteller Space)، سحابی ها (Nebula) و در كنار گرانش یك جرم بزرگ تر تشكیل می شوند. اكنون سیر زندگی ستارگان را از تولد تا مرگ بررسی می كنیم.
تصویر مرتبط